Okres zwrotu z inwestycji - czego można się spodziewać?

Aktualności

Inwestycja wiąże się z zaangażowaniem pewnych środków w celu uzyskania korzyści po określonym czasie. Dla inwestora kluczowe znaczenie ma okres zwrotu danej inwestycji. Mówiąc kolokwialnie i w uproszczeniu, należy wiedzieć po jakim czasie nasza inwestycja się zwróci. Dla zobrazowania procesu inwestycyjnego i szacowania okresu zwrotu, zaprezentuję następujący przykład.

Inwestor przeznaczył na inwestycję kwotę 500.000 zł. Zdecydował kupić lokal usługowy, który generuje 3.500 zł miesięcznego przychodu z najmu. W celu oszacowania okresu zwrotu, należy wykonać proste obliczenie, polegające na podzieleniu całej kwoty inwestycji (500.000 zł) przez miesięczny przychód (3.500). Otrzymamy wówczas wynik ~143, który oznacza liczbę miesięcy potrzebnych do całkowitego zwrotu inwestycji. W ujęciu rocznym okazuje się, że zwrot z inwestycji nastąpi po niemal 12 latach. Zaznaczam, że powyższa kalkulacja jest bardzo uproszczona i nie uwzględnia kosztów, które musi ponosić właściciel (z kosztami można się zapoznać w poprzednim wpisie)

Niektórzy mogą mieć problem z oceną atrakcyjności danej inwestycji nawet po prawidłowym obliczeniu okresu zwrotu. W celu dokonania obiektywnej oceny, należy odnieść przykładowy 12-letni okres zwrotu do okresów, które zapewniają inne formy inwestowania środków.

Najbardziej popularną formą inwestowania są lokaty bankowe, ponieważ uważa się je za najbezpieczniejsze i łatwo dostępne. Okres zwrotu z inwestycji w typową lokatę bankową zazwyczaj wynosi około 35 lat.

Innym popularnym środkiem inwestycyjnym są obligacje skarbowe. Obecnie najbardziej opłacalne są obligacje 10-letnie, które zapewniają zwrot z inwestycji po około 26 latach.

Przykłady pokazują różnice między atrakcyjnością inwestycji w lokale usługowe względem innych popularnych form inwestowania. Ponadto przy obliczaniu okresów zwrotu z lokat oraz obligacji uwzględniony został wpływ procentu składanego, a w przypadku lokalu nie wzięto pod uwagę wzrostu wartości samej nieruchomości.

W kolejnym wpisie przyjrzymy się bliżej stopie zwrotu z inwestycji oraz pokażę na konkretnym przykładzie jak ją obliczać.

Konrad Kądziela
fot. KK Drone Projects

Nasze Oferty


Kategorie