Stopa zwrotu? A co to takiego?

Aktualności

Ostatnim razem analizowaliśmy okres zwrotu z inwestycji. Dzisiaj zajmiemy się bezpośrednio z nim związaną stopą zwrotu, która jest powszechnie znana i obecna na rynku nieruchomości komercyjnych. W ogłoszeniach często pojawia się informacja o stopie zwrotu, która wyrażana jest w procentach. Dla inwestora stopa zwrotu ma kluczowe znaczenie, ponieważ informuje, ile procent z zainwestowanego kapitału będzie rocznie zarabiał. Jest to analogiczna forma inwestycji do lokaty bankowej, która zapewnia określone oprocentowanie w skali roku. Najłatwiej będzie posłużyć się konkretnym przykładem.

Załóżmy, że inwestor dokonał zakupu lokalu usługowego o powierzchni 50 m2 za cenę 13.000 zł/m2 netto + VAT. Cena całkowita za lokal wynosi 650.000 zł netto + VAT. Następnie lokal został wynajęty za kwotę 90 zł/m2 netto + VAT, dzięki czemu całkowity czynsz najmu wynosi 4.500 zł netto + VAT. W celu obliczenia stopy zwrotu z inwestycji należy podzielić roczny przychód z najmu przez cenę zakupu lokalu oraz pomnożyć otrzymany wynik przez 100%. Poniżej obliczenie:

➡️(4.500 x 12) / 650.000 * 100% = 54.000 / 650.000 * 100% = 0,083 * 100% = 8,3%

W celu oceny atrakcyjności stopy zwrotu z przykładu względem stóp zwrotu oferowanych przez inne formy inwestowania, po raz kolejny odniesiemy się do lokat bankowych oraz obligacji skarbowych. Przeciętna lokata zapewnia stopę zwrotu na poziomie około 2%, natomiast dziesięcioletnie obligacje skarbowe na poziomie 2,7%. W przypadku inwestowania długoterminowego istotny jest również okres kapitalizacji, ale o tym innym razem.

Rozważny inwestor powinien zwrócić również uwagę na wszystkie koszty związane z inwestycją, które mogą mieć wpływ na realną wysokość stopy zwrotu. W kolejnym wpisie zobaczymy, że najlepiej samemu obliczyć stopę zwrotu, ponieważ czasami ofertowe wartości różnią się od rzeczywistych.

🖊Konrad Kądziela
📷 KK Drone Projects

Nasze Oferty


Kategorie