Art. 6851 KC- wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu

Nasze porady

 

Zawierając umowę najmu na czas oznaczony Najemcy często są przekonani iż ustalona w umowie  stawka czynszu najmu  jest niezmienna. Otóż uwaga ! Kodeks Cywilny zawiera przepis uprawniający wynajmującego do podwyższenia czynszu najmu lokalu poprzez jednostronne wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przedmiotowe uprawnienie przysługuje wynajmującemu niezależnie od terminowego czy bezterminowego charakteru umowy.

Tak więc uzgodniona pomiędzy stronami wysokość czynszu w umowie najmu nie oznacza, że pozostanie on taki sam przez cały okres obowiązywania umowy.

Najemcy często jednak nie zdają sobie sprawy z istnienia możliwości jednostronnego jego podwyższenia oraz nie uwzględniają jej w swoich biznesplanach. Nie wykorzystują również istniejących możliwości zabezpieczenia się przed taką ewentualnością.

Skutecznym sposobem uniknięcia  takiego ryzyka jest zawarcie w umowie najmu klauzuli wyłączającej  powyższe  uprawnienie wynajmującego wynikające z art. 685.1KC

Pewność i przewidywalność to najważniejsze elementy umowy zawartej na czas określony, dlatego kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów.

Nasze Oferty


Kategorie