Jak zabezpieczyć Najemcę przed wypowiedzeniem umowy najmu w przypadku sprzedaży lokalu ?

Nasze porady

 

Jeżeli umowa najmu zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony,  a następnie  potwierdzona zostanie datą pewną u Notariusza to w przypadku sprzedaży nieruchomości nowy nabywca będzie musiał respektować postanowienia zawartej umowy najmu. Przede wszystkim  nie będzie mógł takiej umowy wypowiedzieć zachowując ustawowe terminy wypowiedzenia ( art 678.2 kc).  Warunkiem jest jednak uprzednie wydanie najętego lokalu najemcy. Ten sposób zawierania umów szczególnie poleca się w przypadku zawierania umów długoterminowych. Jest to doskonały sposób aby zabezpieczyć Najemcę przez niechcianym wypowiedzeniem umowy najmu.

Zakup nieruchomości z najemcą jest częstą praktyką w przypadku inwestowania w nieruchomości komercyjne. Zawarte umowy najmu są dokładnie analizowane, gdyż od ich treści będzie zależała opłacalność inwestycji. Może się jednak zdarzyć tak, że inwestor będzie chciał wypowiedzieć zawartą umowę najmu, np. z powodu nierynkowego czynszu lub chęci przeznaczenia lokalu  na własną działalność.

Zawarcie umowy najmu z datą pewną zabezpiecza interes najemcy i unika ryzyka utraty prawa do nieruchomości w przypadku jej zbycia.

Aleksandra Organiściak
a.organisciak@euro-house.waw.pl

Nasze Oferty


Kategorie