Opłaty związane z posiadaniem lokalu.

Aktualności

Będąc właścicielem lokalu trzeba przygotować się na pewne opłaty związane z jego utrzymaniem. Najważniejszymi są opłaty administracyjne, które należy uiszczać co miesiąc. Składają się na nie m. in. opłaty na fundusz remontowy, wywóz śmieci, zaliczki na wodę zimną i ciepłą oraz centralne ogrzewanie, opłaty za odprowadzanie ścieków i zarządzanie nieruchomością. Wszystkie tego typu płatności wiążą się bezpośrednio z utrzymaniem lokalu oraz całego budynku. Dzięki comiesięcznym wpłatom, właściciel nie musi się obawiać o stan techniczny budynku, wentylację, instalację elektryczną czy wodnokanalizacyjną. Wszelkie usterki zgłaszane są do administracji, która ma obowiązek je zlikwidować. Według ustawy opłaty administracyjne należy uiszczać do 10. dnia miesiąca z góry za cały miesiąc. Warto zaznaczyć, że opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz telewizji czy internetu nie są zawarte w opłatach administracyjnych.
Właściciel powinien zawrzeć umowy z dostarczycielami wymienionych mediów i rozliczać się z nimi indywidualnie. Dodatkowym kosztem każdego właściciela nieruchomości jest podatek od nieruchomości. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie decyzji Urzędu Gminy, jednak nie może być wyższa niż maksymalna stawka określona przez ustawę. W 2019 roku maksymalna wysokość podatku od nieruchomości w przypadku lokali usługowych wynosi 23,47 zł/m2.
Właściciele lokali, które znajdują się w budynkach posadowionych na gruncie bez prawa własności, zobowiązani są do uiszczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Od 2019 roku termin użytkowania wieczystego przestał istnieć, a grunt automatycznie stał się własnością właścicieli lokali, którzy jednak nadal muszą liczyć się z tzw. opłatą przekształceniową.
W przypadku, gdy właściciel wynajmuje lokal, w części opłat związanych z lokalem partycypuje najemca, jednak co do zasady, podatki opłacane są w całości przez właściciela.

Konrad Kądziela
fot. KK-Drone Projects

Nasze Oferty


Kategorie