Przebieg zakupu lokalu

Aktualności

Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym jak wygląda transakcja zakupu lokalu użytkowego. Właściwie nie różni się niczym od zakupu mieszkania. Jeśli nabywca jest już zdecydowany kupić konkretną nieruchomość i cena została ustalona, pozostaje jedynie wybrać formę sprzedaży.

Zbycie nieruchomości musi nastąpić w formie aktu notarialnego, gdyż inaczej jest ono nieskuteczne. Z tego wynika, że strony transakcji muszą zgłosić się do notariusza, który sporządzi akt notarialny i przed którym nastąpi finalizacja transakcji. Co do zasady notariusza wybiera kupujący i to on dokonuje opłat związanych z transakcją.
O ile przeniesienie własności musi się odbyć w formie aktu notarialnego, to przedwstępna umowa sprzedaży może mieć postać umowy cywilnoprawnej, dzięki której unika się opłat notarialnych.
Umowa przedwstępna jest zobowiązaniem stron do przeniesienia własności nieruchomości w wyznaczonym w umowie czasie. Stosowana jest często kiedy kupujący posiłkuje się kredytem lub kiedy np. ze względów podatkowych strony chcą odwlec w czasie finalizację transakcji, zachowując przy tym pewność, że do niej dojdzie.
Jeśli z winy jednej ze stron do przeniesienia własności nie dojdzie, wówczas strona, która zawiniła będzie musiała zapłacić „karę” stronie poszkodowanej, którą jest wysokość zadatku. Jeśli sprzedający zawinił – zwróci dwukrotność zadatku, jeśli kupujący – straci wpłacony zadatek. Szczególnie przy wysokich kwotach zadatku należy mieć na uwadze, że umowa notarialna zapewnia większe bezpieczeństwo niż umowa cywilnoprawna. Trzeba też rozróżniać terminy „zadatek” i „zaliczka”, ponieważ zaliczka jest zwrotna, a zadatek nie. Tak więc większym zabezpieczeniem wykonania umowy jest oczywiście zadatek.

Z zakupem nieruchomości wiążą się również opłaty, które opiszę w kolejnym wpisie.

Konrad Kądziela

fot. Andrzej Pawlaczyk

Nasze Oferty


Kategorie