VAT czy PCC

Aktualności

W ostatnim wpisie wspominałem o podatkach związanych z zakupem lokalu użytkowego. Zarówno kupujący jak i sprzedający mogą mieć problem ze stwierdzeniem kiedy transakcja powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, a kiedy może być z takiego opodatkowania zwolniona (wtedy pojawi się PCC).

Tę kwestię reguluje artykuł 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli zakup nieruchomości jest dokonywany w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, wówczas obowiązuje VAT. Tak więc kupując lokal z rynku pierwotnego od dewelopera, nabywca zapłaci cenę netto oraz doliczone 23% VAT. Transakcja podlega również opodatkowaniu VAT, jeśli jest dokonywana w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Z tego wynika, że VAT doliczany jest przy zakupie lokali z rynku pierwotnego oraz lokali w budynkach niedawno wybudowanych. Inne transakcje co do zasady są zwolnione z VAT.
Jest jednak jeden wyjątek. Lokal sprzedawany w nowym budynku, który przykładowo został wybudowany rok temu, może być sprzedawany bez VAT (zwolnienie z VAT), jeśli podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu nieruchomości, a koszty remontów dających prawo do odliczenia VAT nie przekroczyły 30% wartości nieruchomości. Z tego wynika, że osoba prywatna, która kupiła lokal z VAT bez możliwości jego rozliczenia oraz nie wykonała dużych prac remontowych, może sprzedać lokal bez podatku VAT nawet przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Sprzedaż lokalu starszego niż 2 lata również może podlegać podatkowi VAT jeśli strony transakcji zdecydują o rezygnacji ze zwolnienia. Według ustawy, aby tak się stało, kupujący i sprzedający muszą być czynnymi płatnikami VAT i są zobowiązani złożyć zgodne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla kupującego, że wybierają opodatkowanie transakcji.
Kwestie związane z podatkami są skomplikowane i przy jakichkolwiek wątpliwościach należy skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Konrad Kądziela

fot. Andrzej Pawlaczyk.

Nasze Oferty


Kategorie