Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego z powodu braku płatności czynszu najmu

Nasze porady

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego z powodu braku płatności czynszu najmu

Kwestię okresu po jakim można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego w przypadku nieuiszczenia czynszu najmu reguluje wprost art. 687 kodeksu cywilnego.

Art. 687 Kodeksu cywilnego

Jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Umowę najmu lokalu użytkowego można wypowiedzieć dopiero wtedy kiedy najemca zalega z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, jeśli czynsz jest płatny miesięcznie są to dwa pełne miesiące.

Aby wypowiedzieć umowę w takim przypadku należy wezwać najemcę do uregulowania zaległości czynszowych wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 1 miesięczny termin. Dopiero wtedy będzie możliwe wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego.

Niezastosowanie się do tych terminów wiąże się z  bezskutecznością wypowiedzenia umowy najmu.

Czy terminy wynikające z kodeksu cywilnego można skarać? Otóż - nie, należą one do grupy przepisów semiimperatywnych czyli względnie obowiązujących. Oznacza to, że zmiany w umowie najmu dotyczące wypowiedzenia w przypadku niepłacenia czynszu najmu są możliwe do wprowadzenia tylko na korzyść najemcy – czyli istnieje możliwość tylko ich wydłużenia.

 

Aleksandra Organiściak

Właściciel

tel. 504 898 106

Nasze Oferty


Kategorie